• bghd

Tham quan nhà máy

Đường nổi

đường phẳng (5)
đường phẳng (2)
đường phẳng (4)
Float-Lines
đường phẳng (3)
đường phẳng (1)

Các dòng sơn

Dây chuyền sản xuất sơn phủ (5)
Dây chuyền sản xuất sơn phủ (2)
Dây chuyền sản xuất sơn phủ (3)

Dây chuyền xử lý

máy (6)
ssa
máy (9)
faa
máy (1)
r
máy (10)
qw
wq

Lưu trữ & tải

cc (6)
ba
w
cc (3)
bba
cưa sắt
w
cc (1)
bbbv